Algemeen

In het verlengde van het project ZO! en de maatschappelijke trend naar meer zelfmanagement door patiënten is Zorroo in samenwerking met de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) gestart met het project Diabetes Zelfzorg.

Voor dit project worden Diabetes mellitus type 2 patiënten uit voor 3 achtereenvolgende weken uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin o.a. onderstaande onderwerpen, en het belang daarvan, besproken worden:
• medicatie en therapietrouw
• bewegen, bloeddruk en voetzorg
• voeding

De avond begint met rondetafelgesprekken onder begeleiding van een vrijwilliger van de DVN of een praktijkondersteuner. Na de pauze volgt een presentatie.

 

Doelstelling

Doelstelling is dat deelnemers meer inzicht krijgen in het ziektebeeld van Diabetes mellitus type 2 en welke factoren daarbij een rol spelen. Het ligt in de verwachting, dat patiënten hiermee beter gemotiveerd raken om hun leefstijl aan te passen.

 

Ervaringen

De eerste cursus is succesvol geweest. De deelnemers hebben meer inzicht in hun ziekte gekregen en zijn zich meer bewust geworden van wat ze zelf kunnen doen.

De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats in het najaar 2018.