Een van de speerpunten van Zorroo is bewegen. Bewegen heeft immers een bewezen positief effect op gezondheid.

Beweegprogramma

Bij een aantal huisartspraktijken is het voor patiënten met Diabetes mellitus type 2, overgewicht of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten mogelijk om gedurende 10 weken, onder begeleiding van een praktijkondersteuner en een sportcoach, te bewegen. Hierbij is ook (op afstand) een diëtiste betrokken.
Er wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Doel

Bedoeling is, dat deelnemers laagdrempelig kunnen starten met 10 weken bewegen. Hiervoor worden zij doorverwezen naar OiB (Oosterhout in Beweging) om kennis te maken met diverse vormen van bewegen óf doorverwezen naar het reguliere sport- en beweegaanbod dichtbij huis.

Ervaring

De ervaringen met deze vorm van bewegen zijn veelbelovend. De individuele resultaten zijn positief, de deelnemers zijn enthousiast en het bewegen in een groep wordt als zeer motiverend ervaren.
De meetbare gezondheidswinst die in het gesprek met de praktijkondersteuner naar voren komt is een extra steuntje in de rug.

Verwijzing naar het OiB

Ook als u niet deelneemt aan het beweegprogramma, kan de huisarts u doorverwijzen naar Oosterhout in Beweging. Oib heeft een veelzijdig aanbod.

Aanmelding

Meldt u zich bij voorkeur aan bij de praktijkondersteuner.