Zorroo heeft voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering.
Dat komt mede tot uiting in diverse projecten waar Zorroo zich mee bezighoudt c.q. in deelneemt.
Zorroo loopt voor op het gebied van de Basis GGZ, leefstijl en preventie en e-health. Dit laatste betreft niet alleen de ICT binnen de organisatie zelf, maar ook de communicatie en uitwisseling van gegevens tussen de bij Zorroo aangesloten zorgverleners.

Voor meer informatie over de projecten gaat u naar