Zorroo maakt volgende stap in zelfmanagement

ROTTERDAM – Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken (Zorroo) richt zich dit jaar volledig op zelfmanagement: een patiënt zo begeleiden dat hij of zij zelf manager wordt over zijn of haar eigen leven en herstel. ‘Het aanzetten tot een gezonde leefstijl gaat gepaard met het veranderen van gedrag.’ stelt directeur Zorroo, Daan Kerklaan. Om de zorgverlener te ondersteunen bij het creëren en vergroten van zelfmanagement bij de patiënt zet Zorroo vanaf heden Goalie in.

Er worden goede resultaten behaald met de eHealth applicatie Goalie binnen het GGZ domein, zo zijn er al duizenden behandelaren en cliënten actief. Zorroo ziet binnen zelfmanagement een grote rol weggelegd voor eHealth. Om in behoeften vanuit verschillende zorgverleners en patiënten te voorzien, is een plan opgesteld waar de inzet van Goalie een belangrijk onderdeel is. ‘Goalie is gericht op gedragsactivatie, met een simpele gebruikersinterface en de mogelijkheid om passende doelen in te stellen.’ legt Daan Kerklaan uit. ‘Daarnaast kiest Goalie voor de smartphone als platform, dit maakt het gebruik en de inzet ook makkelijker. De patiënt heeft geen extra device nodig om er mee aan de slag te gaan.’

Goalie coacht de patiënt actief op gedragsdoelen en biedt de patiënt inzicht in eigen voortgang. De regie ligt bij de cliënt, hij of zij initieert namelijk de verbinding met een zorgverlener. Wanneer zorgverlener en patiënt verbonden zijn in Goalie, heeft de zorgverlener zicht op de voortgang en kan hij of zij doelen instellen. Voor het einde van 2017 kan iedere patiënt binnen de regio van Zorroo gebruik maken van Goalie. ‘Want met een gezonde leefstijl zullen we op de lange termijn het meeste bereiken’ aldus Daan Kerklaan.

bron: SenseHealth