Drukbezochte informatiemarkt rondom ketenzorg voor kwetsbare ouderen

Om praktijkondersteuners, huisartsen en wijkverpleegkundigen een goed beeld te geven van de zorg die ketenpartners leveren aan kwetsbare ouderen, organiseerde Zorroo op 5 februari jl een informatiemarkt voor deze doelgroep. Op de markt waren ruim 20 ketenpartners uit de regio aanwezig, zoals het Expertisecentrum Wondzorg, het sociaal wijkteam Geertruidenberg, De Buurtkamer en De Mantelzorgmakelaar. De informatiemarkt werd druk bezocht en bleek niet alleen leerzaam voor praktijkondersteuners, huisartsen en wijkverpleegkundigen. Ook de ketenpartners gaven aan veel van elkaar geleerd te hebben. Zorroo kijkt dan ook met een tevreden gevoel terug op dit succesvolle event.

Informatiemarkt ketenzorg LR 050218