Zorroo maakt volgende stap in zelfmanagement

ROTTERDAM – Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken (Zorroo) richt zich dit jaar volledig op zelfmanagement: een patiënt zo begeleiden dat hij of zij zelf manager wordt over zijn of haar …

Opening Eerste Lijns Zorgcentrum Oosterhout e.o.

Voor de opening van het Eerste Lijns Zorgcentrum Oosterhout e.o. op 23 september jl. heeft Omroep Tilburg een interview afgenomen met Daan Kerklaan, directeur van Zorroo en initiatiefnemer voor oprichting …

Maak jezelf los uit die sleur!

Bron: AD 22 juni 2016

We bewegen en slapen te weinig, zijn te dik en hebben te veel stress. Daar worden we letterlijk ziek van, zo merken steeds meer mensen. De oplossing: een leefstijlcoach.

Ruim 500 leefstijlcoaches zijn er inmiddels opgeleid. Een vluchtige hype lijkt het allerminst. Verzekeraar CZ en de universiteiteiten van Tilburg en Maastricht willen met een pilot onder 220 volwassenen en 120 kinderen aantonen dat het werkt. Als de eindresultaten halverwege 2017 zo positief zijn als de tussentijdse resultaten doen vermoeden, is de kans groot dat de leefstijlcoach wordt opgenomen in de basisverzekering voor mensen met (een verhoogde kans op) chronische aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten.

Leefstijlcoaching op proef

Bron: www.versterkensamenwerking.nl

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaf CZ vorig jaar toestemming voor een pilotproject waarin leefstijlcoaching ter voorkoming of stabilisering van chronische ziekten tijdelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
De zorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening wordt op dit moment meestal vergoed vanuit een aanvullende verzekering, waardoor slechts een beperkt aantal verzekerden in aanmerking komt voor leefstijlcoaching. Het begeleidende onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht.
Ook Zorroo werkt mee aan deze pilot.

De leefstijlcoach komt in beeld als leefstijlbegeleiding door bijvoorbeeld de Praktijkondersteuning Huisartsenzorg (POH) niet voldoende is en intensievere begeleiding nodig wordt geacht. In het nieuwe leefstijlcoachprogramma, dat bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten, worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl onderzocht.
De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzamere verandering van de leefstijl. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap en ontspanning.

Zorggroep Zorroo schakelt door naar Regionaal eHealth Platform

Bron: Vital Health

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo) pakt door met de implementatie van het Regionaal eHealth Platform van VitalHealth Software op het gebied van Ouderenzorg en GGZ. Na een goed verlopen implementatie van de ketenzorgprogramma’s Diabetes, COPD, Astma en CVRM is de zorggroep enthousiast om meer zorgprogramma’s aan te bieden. Belangrijk speerpunt voor de toekomst bij deze uitbreidingen is het Zelfzorg Platform e-Vita om de patiënt zoveel mogelijk ruimte te geven voor zelfmanagement vanuit zijn Individueel ZorgPlan.

Zorroo heeft een ambitieus strategisch ICT-plan, met een uitgesproken visie op zelfmanagement en ‘patient empowerment’. De zorg-ICT bij Zorroo ontwikkelt mee met de groei van de zorggroep waar momenteel 70 huisartsen aangesloten zijn. De aanpassingen in de ICT zorgen ervoor dat de samenwerking tussen ketenpartners in de regio steeds verder ondersteund wordt. Een grote vooruitgang voor zowel zorgverlener als patiënt!

Pagina 1 van 41234