Wie bepaalt welke gegevens u met uw huisarts mag (of moet) uitwisselen?

Bron: De ZorgSector

Er zal de komende jaren van alles gaan veranderen als het gaat om inzage in – en uitwisseling van – onze medische gegevens. Begin oktober is er een wetsvoorstel aangenomen dat ervoor moet zorgen dat iedereen in 2019 digitale inzage in zijn of haar medische dossier heeft. Maar het blijft niet bij een eenzijdige uitwisseling van arts naar patiënt. Volgens de Patiëntenfederatie Nederland wordt het online dossier op den duur zo ingericht dat patiënten zelf ook informatie kunnen bijhouden en delen met hun zorgverlener.

Als voorbereiding op deze ontwikkelingen heeft de Patiëntenfederatie samen met de NHG, de Nederlandse organisatie voor huisartsen, een richtlijn ontwikkeld. De Patiëntenfederatie vervult daarbij de rol van de patiëntvertegenwoordiger – wat is belangrijk voor patiënten – en de NHG bekijkt de ontwikkeling vanuit de beroepsgroep, in dit geval de huisarts. In de praktijk zult u als zorggebruiker niet direct iets merken van de richtlijn, maar het is wel iets waar u uw huisarts na 2019 naar kunt vragen.

“Kortgezegd houdt de richtlijn in dat we samen willen afspreken welke gegevens huisartsen op welke manier uitwisselen met hun patiënten”, vertelt Margo Brands. Brands is senior-beleidsmedewerker bij de Patiëntenfederatie en heeft samen met Khing Njoo van de NHG de richtlijn geschreven.

Vertaalslag

‘Op welke manier’, het technische gedeelte van die gegevensuitwisseling, daar hebben Brands en haar collega nog geen antwoord op. “Simpelweg het HIS, het huisartseninformatiesysteem waarin de huisarts patiëntendossier bijhoudt, openzetten is geen optie. Het idee is dat op den duur iedere patiënt een digitale, persoonlijke gezondheidsomgeving heeft. Die omgeving zou wel kunnen koppelen met het HIS, zodat de informatie die daarin bijgehouden wordt automatisch gedeeld wordt met de patiënt. Maar hoe die koppeling precies werkt, dat weten we nog niet.”

Factsheet het (bespreken van) stoppen met roken door zorgverleners

Bron: Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging

Tweederde van alle rokers komt jaarlijks bij de huisarts, maar slechts met ongeveer een kwart tot een derde van deze rokers wordt (stoppen met) roken besproken.

Advies en boodschap

Het advies van huisartsen, tandartsen en medisch specialisten om te stoppen met roken heeft een positief effect op het stoppen met roken van de patiënt.
Onderzoek laat zien dat wanneer de zorgverlener een korte, duidelijke, sterke en op de patiënt afgestemde boodschap heeft, dit de kans op succesvol stoppen al vergroot. Uitgebreider advies (eventueel met een vervolggesprek) verhoogt de kans om te stoppen met roken nog iets meer. Het lijkt daarom belangrijk dat huisartsen en andere zorgverleners naar rookgedrag vragen, een passend advies geven en een bewezen effectief behandelingsaanbod doen.

Wat is gezonde voeding?

Bron: Nieuws voor diëtisten

In deze Engelstalige animatie van 15 minuten legt dr. Mike op een grappige manier uit wat gezonde voeding is. Het filmpje is gemaakt door Reframe Health Lab. Dr. Mike is Michael Evans, onder andere stafarts bij het St. Michael’s Hospital in Ontario (Canada) en onderzoeker bij het Li Ka Shing Knowledge Institute.

Aanbod zorgpolis onzeker

Bron: Verzekeringsnieuws

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn er niet in geslaagd bij het bekendmaken van nieuwe premies tot 19 november ook het zorgaanbod rond te hebben.

De laatste jaren wekte vertraagde contractering wrevel bij patiënten, politiek en de NZa, omdat verzekerden bij nieuwe polissen niet zeker zijn of ze bij ziekenhuizen in de buurt terecht kunnen. Dit jaar zou beterschap volgen.

Nog in onderhandeling

Zilveren Kruis is met 33 van de 80 ziekenhuizen nog in onderhandeling. Bij CZ is dit een kwart, bij VGZ 17% en Menzis moet nog met ruim de helft rondkomen. De laatste twee beloven verzekerden zorg in alle ziekenhuizen te vergoeden ’als ware er een contract’.

Zilveren Kruis en VGZ vinden dat een slecht idee, omdat ze zo hun onderhandelingspositie zouden inleveren. „Wij hebben er alle vertrouwen in dat we er met alle ziekenhuizen uitkomen, maar doen die belofte nog niet”, aldus VGZ.

„Wij mikten op 1 november, maar niet iedereen neemt zo’n harde deadline”, zegt een Zilveren Kruis-woordvoerder. Ze zou graag zien dat die datum ook voor ziekenhuizen heilig was. „

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2015

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit Hoe voeren de zorgverzekeraars de Zorgverzekeringswet uit in 2015? Zorgverzekeraars zijn een spil in de gezondheidszorg en hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Voor naturapolissen kopen zij immers …

Pagina 1 van 1412345...10...Minst recente »